Spravujeme tieto cintoríny:

 

Upratovanie kolumbária

Pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska pravidelne upratujú aj komplex kolumbária. Búrkové počasie dokáže kolumbárium zmeniť vo chvíli na smetisko. Žiaľ aj niektorí nezodpovední a leniví návštevníci dokážu to isté, ak vypálené sviece a suché, či zhnité kvety pohodia pod kolumbáriové steny „len tak“. Servisní pracovníci dokážu operatívne upratať rozhádzané kvety, kytice, vence, sviečky a pod. za pomoci vhodnej techniky a nástrojov.

späť