Spravujeme tieto cintoríny:

 

Polička na kvety

Prevádzkovateľ pohrebiska vychádza v ústrety klientom, ktorí ho požiadali, aby kvetinové dary po rozlúčke mohli dôstojne uložiť mimo obradnej siene, kým pre ne pozostalí prídu vziať s autom. Pre tento účel vyrobil skladaciu poličku vedľa obradnej siene. V praxi to funguje tak, že po obrade, po ktorom nasleduje odvoz rakvy na krematórium, chce najbližšia rodina umiestniť kvetinové dary podľa svojho želania. Medzi tým však už prebieha príprava obradnej siene na ďalší pohreb a kvety treba odniesť preč. Aby sa na ten čas, kým rodina príde kvety vyzdvihnúť, nekládli na zem, prevádzkovateľ pohrebiska zhotovil predmetnú poličku na prechodné uloženie kvetinových darov.

späť