Spravujeme tieto cintoríny:

 

Odstraňovanie následkov víchrice

Prevádzkovateľ pohrebiska usilovne pracoval na odstraňovaní následkov nedeľnej búrky až do odstránenia všetkých ulomených konárov zo stromov a pováľaných kvetinových darov z hrobov. Popri tejto činnosti sa intenzívne venuje aj v poradí druhej tohoročnej kosbe cintorína.

späť