Spravujeme tieto cintoríny:

 

Príprava vojnových hrobov na výročie ukončenia II. sv. vojny

Prevádzkovateľ pohrebiska ukončil údržbu vojnových hrobov na verejnom cintoríne v Košiciach  z príležitosti výročia ukončenia II. sv. vojny.

späť