Spravujeme tieto cintoríny:

 

ÚOsadenie pomníka

Prevádzkovateľ pohrebiska v spolupráci so zastupiteľstvom Ruskej federácie na Slovensku zistili meno vojaka, na ktorého hrobe chýbal pomník na vojenskom cintoríne na verejnom cintoríne v Košiciach. Vzhľadom na to, že na pamätník bol použitý kameň z lomu, ktorý už vyše 20 rokov neprevádzkuje, výroba nového pomníka bola veľmi neistá. Dobrí ľudia však stále medzi nami sú. Za pomoci starostky z obce, v ktorej katastri sa kameňolom nachádza, prevádzkovateľ pohrebiska zistil jeho súčasného majiteľa, ktorým je p. Orovnický zo Zlatých Moraviec. Vďaka jeho súčinnosti sa podarilo vydolovať potrebný kus kameňa, z ktorého vyrezal tvar pomníka. Ani nie po dvoch mesiacoch sa podarilo zabezpečiť pomník z pôvodného materiálu. Po vypieskovaní mena a hodnosti sa pomník osadil na uprázdnené miesto.

 

späť