Spravujeme tieto cintoríny:

 

Prvé kosenie

Vlhká a teplá jar prispela k tomu, že ešte v prvej polovici apríla sa na verejnom cintoríne začala prvá kosba. V závislosti od priazne počasia sa v priebehu roka cintorín pokosí aj 8 krát.

 

späť