Spravujeme tieto cintoríny:

 

Použitie pomocného chodníka pri pochovávaní do zeme

Prevádzkovateľ pohrebiska sa zasa v niečom posunul vpred a pre prípady pochovávania do zeme, kedy sa rakva po spustení do hrobu zasype zeminou vyvinul a zostrojil estetický pomocný chodník. Chodník ja zhotovený z ťahokovu, lemuje obvod hrobu a na vnútorných okrajoch je dekoračný koberec zakrývajúci nerovnosti zeminy. Aj týmto prispel k dôstojnosti vykonávaných obradov pri pochovávaní do zeme.

 

späť