Spravujeme tieto cintoríny:

 

Spustenie vodovodu

Aj napriek meteorologickým očakávaniam prízemných mrazov sa prevádzkovateľ pohrebiska rozhodol sprevádzkovať úžitkový vodovod na cintoríne pre prospech podnájomcov hrobových miest.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť