Spravujeme tieto cintoríny:

 

Poďakovanie od veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Prevádzkovateľ pohrebiska Rekviem, pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o. so sídlom na Rastislavovej ulici, obdržal poďakovanie od veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike za údržbu a starostlivosť o hroby padlých vojakov Červenej armády na verejnom cintoríne v Košiciach. Podľa ich vyjadrenia je údržba na výbornej úrovni. Prevádzkovateľ pohrebiska tlmočil uznanie všetkým zainteresovaným pracovníkom, ktorých zásluhou je údržba vojenských hrobov na vynikajúcej úrovni.

Ďakujeme

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

 

späť