Spravujeme tieto cintoríny:

 

Údržba vojnových hrobov

Prevádzkovateľ pohrebiska zahájil jarnú údržbu vojnových hrobov, ktorá v tejto fáze spočívala vo vyhrabaní trávy od nečistôt, zvyškov konárov a pod.

 

späť