Spravujeme tieto cintoríny:

 

Orezy drevín

Pracovníci cintorína sa v tomto období venujú prevažne zimnej údržbe krovín a porastov. Ide o sekcie vedľa plota, kde je veľké množstvo náletov a konárov, ktoré veľmi zavadzajú pri kosení trávnatých porastov. Kosci tak musia vo veľmi nepohodlnej polohe kosiť. Po odstránení tejto prekážky sa ten problém stane minulosťou a zároveň sa očistí oplotenia od nežiadúcich porastov.

 

späť