Spravujeme tieto cintoríny:

 

Ako sa kopú hrobové jamy v zime?

Prevádzkovateľ pohrebiska sa musí vyrovnať z množstvom problémov pri prevádzke cintorína a jeden z najzložitejších je výkop hrobov v zime. Extrémne náročný je výkop v mrazoch spojený s pohrebom a zároveň prestavbou, alebo rekonštrukciou hrobu. A to všetko sa musí stihnúť za dva – tri dni pri plnej prevádzke najneskôr do termínu pohrebu. Pozostalí často nemajú ani potuchy, že s akým nasadením sa zabezpečuje včasný a dôstojný priebeh pohrebu ich príbuzného. Treba však povedať, že ich to ani nemá zaujímať, pretože sa musia sústrediť na omnoho dôležitejšie veci a vyrovnať sa so stratou blízkej osoby.
Problémom práce na cintoríne je zle prístupný, alebo dokonca neprístupný terén pre ťažkú mechanizáciu a preto sa likvidácia neraz aj takmer 100 – ročného betónu musí robiť s ručným elektrickým náradím. Malá mechanizácia však často nedokáže efektívne narušiť prácu starých majstrov, ktorých betón často pripomína žulu. Základy starých hrobov sú neraz aj 30 cm hrubé a siahajú do hĺbky 80 cm. Okrem toho sa treba popasovať so 4 m3 zamrznutej zeminy. V neprístupných a husto zastavaných lokalitách je obrovským problémom aj doprava sute a zeminy k nákladnému autu. Cintorínske fúriky sú častým zdrojom posmeškov, lebo sú zdeformované, ale iba málokto vie, že účelovo. Nový fúrik sa musí prispôsobiť tak, že sa do plechovej korby nasilu tlčie  kladivami až sa jeho šírka upraví na taký rozmer, že je s ním možné bezpečne komunikovať medzi hrobmi, ktoré sú od seba často vzdialené iba 30 – 40 cm. Korba sa preto objemovo zmenší a pre 1 kubický meter zeminy sa musí namiesto 17 krát otočiť aj 30 krát.
Niekedy sa musí vziať na pomoc kompresor so zbíjačkami z požičovne náradia. Ani zbíjačka však nie je ideálny pomocník, pretože v mrazoch okolo -5°C zamŕzajú vlhké častice vzduchu a zbíjačky sa musia rozmrazovať. V praxi to prebieha tak, že jedna zbíjačka pracuje a druhá sa rozmrazuje a pripravuje, ak tá druhá zamrzne. Tieto náročné podmienky sú výzvou aj pre kamenárov stavať základy budúceho hrobu v 10 stupňových mrazoch.
Zima teda nijako pozitívne neprispieva k prevádzke cintorína, ale prevádzkovateľ pohrebiska sa s tým musí popasovať, pretože pohreby sú súčasťou nášho života a musia sa vykonávať v každom čase. Úlohou prevádzkovateľa cintorína je okrem iného uľahčiť pozostalej rodine v ich neľahkej situácii a snažiť sa pomôcť v najťažšej chvíli ich života. Aj napriek všetkým problémom to pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska robia radi a sú radi ak tým niekomu pomôžu.
Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť