Spravujeme tieto cintoríny:

 

Januárová snehová nádielka na cintorínoch

V noci 15. januára postihlo Košice veľmi intenzívne sneženie. Ráno už boli všetky komunikácie na cintorínoch pokryté 12 cm silnou vrstvou čerstvého mokrého a ťažkého snehu. Na tento deň bolo ohlásených 7 pohrebov a z toho jeden na cintoríne sv. Rozálie. Obidva cintoríny majú členité a kopcovité komunikácie, ktoré nie je ľahké udržať v zjazdnom stave. Zložitejšia je údržba na cintoríne sv. Rozálie, pretože vyžaduje nasadenie pracovných síl z 8 km vzdialenej centrály, kde sídli prevádzkovateľ pohrebiska.
V takýchto snehových a kalamitných prípadoch sa nedá pohnúť s autami bez reťazí a ani to nie je bezpečné. Už od skorých ranných hodín sa pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska s mimoriadnym nasadením venujú sprejazdneniu komunikácií, aby bolo možné zabezpečiť všetky po sebe nasledujúce pochovania. Ako zvyčajne, tak aj v tomto prípade bolo o 09:00 ohlásené dispečerovi, že všetky hlavné ťahy sú prejazdné a nič neprekáža v harmonograme pohrebných obradov. Po značných komplikáciách sa podarilo dopraviť rakvu so zosnulým aj na vysunuté pracovisko do kaplnky sv. Rozálie. Problémy spôsobili paradoxne neupravené cesty vedúce k cintorínu. Pohrebný obrad môže začať v plánovanom termíne o 10:00. Pre bezpečnosť zamestnancov, návštevníkov cintorína a účastníkov pohrebných obradov budú autá vybavené snehovými reťazami.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť