Spravujeme tieto cintoríny:

 

Čistenie historických schodov na parcele VII.

Čistenie historických schodov na parcele VII. Prevádzkovateľ pohrebiska využil priaznivé počasie na očistenie schodov od nánosov blata, ktoré spôsobili letné a jesenné prívalové dažde. Podnájomcovia okolitých hrobov budú mať zase jednoduchší prístup ku svojim hrobom. Starší ľudia radi ocenili postup pracovníkov z čistiacej čaty cintorína, pretože im už neslúži zdravie a ťažko sa pohybujú na nerovnom teréne. Vďaka mrazivému počasiu sa na rozruženie nánosov musela použiť aj ťažšia technika – búracie kladivo. Odstránená zemina sa použila na zasypanie rigolov po motorových vozidlách na priľahlej komunikácii a na planírovacie práce. Okrem seniorov sa očistnej kúre potešia aj samotné schody, ktorých vek možno datovať podľa okolitých hrobov pred rok 1928. Ešte dnes vidieť vysokú kvalitu prevedenej práce starých majstrov. Pôvodný betón nevykazuje žiadne známky zvetrávania, či opotrebenia.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť