Spravujeme tieto cintoríny:

 

Zábradlie

V týchto dňoch sa prevádzkovateľ pohrebiska intenzívne venoval skvalitneniu poskytovaných služieb pre seniorov, ktorí tiež navštevujú miesto odpočinku svojich predkov. Po viacerých konzultáciách so zainteresovanými bolo rozhodnuté inštalovať dočasné zábradlie vedľa centrálnych schodov za účelom poskytnutia podpory seniorom a ľuďom, ktorí trpia závratmi cestou po schodoch, alebi inak potrebujú nejaké podporné zariadenie pre bezpečnú chôdzu. Prevádzkovateľ pohrebiska verí, že seniori ocenia poskytnutú pomôcku a budú ju užívať k svojej spokojnosti.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť