Spravujeme tieto cintoríny:

 

Príprava pamätníka a vojnových hrobov na Deň oslobodenia mesta Košice

Prevádzkovateľ pohrebiska nezabúda ani toho roku na blížiace sa jubileum 19. Januára, kedy si obyvatelia mesta Košice pripomínajú oslobodenie od fašistickej nadvlády počas II. svetovej vojny v roku 1945. Preto sa pracovníci prevádzkovateľa pohrebiska intenzívnejšie venujú upratovaniu vojnových hrobov, aby ich pripravili na dôstojné výročie a tiež si uctia pamiatku padlých vojakov, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu. Súčasťou údržby bolo okrem iných činností najmä: Zametanie opadaných konárikov z tují - Vyhrabanie trávnikov - Odvoz odpadu - Očistenie pomníkov - Namazanie stožiarových lán pre inštaláciu vlajok - Očistenie dlažby - Ošetrenie porastov od prevísajúcich konárov

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť