Spravujeme tieto cintoríny:

 

Presvetľovanie stromových alejí a chodníkov

Prevádzkovateľ pohrebiska už tradične v zimných mesiacoch, kedy vegetácia oddychuje, orezuje prebytočné a zavadzajúce konáre stromov a takto presvetľuje existujúce komunikácie.

Mgr. Karol Kačmáry - konateľ

späť