Spravujeme tieto cintoríny:

 

Transparentný postup pri prevádzkovaní pohrebnej služby, cintorína a krematória.

V poslednom období sa v televízii Markíza objavili viaceré reportáže v súvislosti s neodborným postupom niektorých pohrebných služieb pred kremáciou. Spoločnosť Rekviem pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o. už niekoľkokrát v minulosti na svojej webovej stránke, v čakárni pre klientov na Verejnom cintoríne a každý rok počas sviatkov zosnulých na Verejnom cintoríne a Krematóriu verejne prezentovala spôsob, ako transparentne a správne postupovať pri kremácii a aké sú práva a povinnosti zúčastnených. Je nám strašne ľúto, že žiadna televízia, rozhlas ani noviny neprejavili záujem o spoluprácu pri objasňovaní tejto problematiky, aj napriek tomu, že sme niektorých redaktorov vyzvali na túto možnosť. Sme toho názoru, že prevencia je veľmi dôležitá a preto sme už v minulosti zvolili preventívny systém informovania verejnosti. Lepšia spolupráca s médiami, by určite pomohla pri informovaní verejnosti o tejto citlivej problematike a predišlo by sa mnohým nedorozumeniam. Na nasledujúcich riadkoch uvedieme adresy na linky, kde a kedy naša spoločnosť upozorňovala verejnosť na problematiku súvisiacu s kremáciami:

1. Na našej internetovej stránke http://www.rekviem.sk/ v časti Aktuality, pravidelne informujeme verejnosť o aktivitách a práci prevádzkovateľa pohrebiska a krematória.

2. Ešte v roku 2010, keď začal platiť nový zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z., tak v čakárni pre klientov na Verejnom cintoríne v Košiciach sa začalo vysielanie non stop prezentácie o kremácii. Pozri: http://www.rekviem.sk/20101201.html

3. V rovnakom roku sme na našej internetovej stránke umiestnili vizualizáciu kremačného procesu zase s informáciou, že v praxi sa čoraz častejšie stretávame s požiadavkou od pozostalých rodín vidieť na vlastné oči vkladanie rakvy s ich zosnulým príbuzným do kremačnej pece. Klientov sme informovali, že zákon prikazuje monitorovanie procesu spopolňovania a povinnosť prevádzkovateľa Krematória, aby umožnil obstarávateľovi pohrebu zúčastniť sa kremácie. Pozri: http://www.rekviem.sk/201004.html

4. Koncom roka 2010 pri spustení najnovšej kremačnej technológie do praxe sme na našej internetovej stránke znova verejne informovali verejnosť o výmene technológie a zaujímavostiach z oblasti kremácie. Pozri: http://www.rekviem.sk/201002.html

5. Pred sviatkami zosnulých v roku 2011 sme vyvesili na našu stránku tlačovú informáciu o činnosti prevádzky cintorína. Pozri: http://www.rekviem.sk/dusicky_11.pdf

6. Počas sviatkov zosnulých v roku 2011 sme pokračovali v osvetovej činnosti a informovali verejnosť o problematike kremácie. Pozri: http://www.rekviem.sk/20111103.html

7. Pre lepšiu informovanosť laickej verejnosti sme na našej internetovej stránke v roku 2012 podrobne a odborne predstavili problematiku exhumácie s fotografiami a podrobným popisom vykonávanej činnosti. Bola to tiež preventívne cielená aktivita zameraná na poskytnutie informácie pre verejnosť. Pozri: http://www.rekviem.sk/20120608.html

 

Mgr. Karol Kačmáry – konateľ Rekviem s.r.o. a predseda predstavenstva o. z. Aliancia majiteľov a prevádzkovateľov pohrebísk a krematórií

späť